Aktualni seminari, aplikacije i priručnici

SHERLOCK

Baza koja u dva dijela sadrži poznate indikatore i tipologije te čimbenike rizika pranja novca i financiranja terorizma koje treba uzeti u obzir prilikom praćenja aktivnosti stranke i procjene rizika stranke, države i geografskog područja, proizvoda usluge i tranakcije te kanala dostave. Nudi analizu primjene širom organizacije. Namijenjena kreditnim institucijama, društvima za osiguranje, svim financijskim institucijama ali i drugim obveznicima provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Više

Programski paket za sprječavanje pranja novca

Informatičko rješenje za jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Osigurava jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika. Namijenjen računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekkretnina, uključćuje aplikacije AROP i eSPRANO.

Više

AROP

Aplikacija koja omogućava na jednostavan način izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja. Uključuje procjenu mjera za umanjivanje rizika, Namijenjena računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina.

Više

eSPRANO

Aplikacija – baza podataka koja omogućava upis i evidentiranje provedenih dubinskih analiza, izradu i vođenje procjena rizika te potrebnih obrazaca za stranke i prikupljenih podataka na jednom mjestu.
Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži sve potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi. Sadrži poveznice za potrebne provjere.

Više

Sprječavanje pranja novca – predlošci

Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima. Namijenjeni onima koji pružaju računovodstvene usluge i posrednicima u prometu nekretnina.

Više

Analiza rizika

Onima koji ne koriste našu aplikaciju AROP nudimo analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Od procjene prijetnji i ranjivosti poslovanja do matrice rizika nakon primjene mjera umanjivanja rizika, ova analiza uključuje i nacionalnu i nadnacionalnu procjenu rizika. Zadovoljava sve propisane zahtjeve u pogledu dokumentiranosti i razmjernosti veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.

Više

Primjena boja

Na jednom mjestu pruža jednostavan uvid u svijet boja s jasnim uputama kako, gdje i kada odabrati i primjeniti različite boje i oblike, ovisno o vrsti vašeg poslovanja, kako bi ostvarili željeni cilj. Steknite povjerenje vaših kupaca i osvojite dugoročne klijente pomoću ovog poslovnog priručnika. Savjeti Slijedite jednostavne savjete kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Iznenadit…

Više

Usluge

Iza nas je 30 godina pružanja usluga i realiziranih projekata koje smo odavno prestali brojati. Područja na kojima smo djelovali raznolika su. Ono što se nikad nije mijenjalo je pristup koji čini okvir svake naše usluge.

Proaktivan tim, korisniku pružiti iskustvo one-stop mjesta, kvaliteta, pozitivan pristup svakom problemu, kreativnost i inovativnost, troškovna efikasnost, primjenjiva rješenja, posvećenost i fokusiranost i pogled usmjeren na budućnost temelj je svake naše usluge.

Održavanje in-house seminara i radionica

Prema vašim potrebama krojimo sadržaj.
Kada je potrebno prije i nakon edukacije osiguravamo online provjeru znanja i vještina. Polaznici dobivaju certiifkat o sudjeovanju.

Grafički i web dizajn

Neovisno o tome treba li vam izrada web stranice, dizajna logotipa, plakata, grafičke knjige standarda i/ili dizajn vašeg brenda, sa sigurnošću ćemo vizualnim rješenjem poboljšati vašu prepoznatljivost.

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma

Morate napraviti analizu rizika od pranja novca, a nedostaju vam resursi, javite se. Rezultat naše analize uključuje nacionalni i nadnacionalni procjenu rizika, matrice rizika, procjenu mjera umanjivanja rizika i dr.