Aktualni seminari, aplikacije i priručnici

Usluge

Iza nas je 30 godina pružanja usluga i realiziranih projekata koje smo odavno prestali brojati. Područja na kojima smo djelovali raznolika su. Ono što se nikad nije mijenjalo je pristup koji čini okvir svake naše usluge.

Proaktivan tim, korisniku pružiti iskustvo one-stop mjesta, kvaliteta, pozitivan pristup svakom problemu, kreativnost i inovativnost, troškovna efikasnost, primjenjiva rješenja, posvećenost i fokusiranost i pogled usmjeren na budućnost temelj je svake naše usluge.

Održavanje in-house seminara i radionica

Prema vašim potrebama krojimo sadržaj.
Kada je potrebno prije i nakon edukacije osiguravamo online provjeru znanja i vještina. Polaznici dobivaju certiifkat o sudjeovanju.

Grafički i web dizajn

Neovisno o tome treba li vam izrada web stranice, dizajna logotipa, plakata, grafičke knjige standarda i/ili dizajn vašeg brenda, sa sigurnošću ćemo vizualnim rješenjem poboljšati vašu prepoznatljivost.

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma

Morate napraviti analizu rizika od pranja novca, a nedostaju vam resursi, javite se. Rezultat naše analize uključuje nacionalni i nadnacionalni procjenu rizika, matrice rizika, procjenu mjera umanjivanja rizika i dr.

SUKOB INTERESA – video seminar

Online. Uslijed beskonačne raznolikosti situacija u kojima se može javiti, sukob interesa čini jedno od najtežih pitanja funkcije usklađenosti. Namijenjen bankama u BiH, seminar daje prikaz EU i domaće regulative te osigurava potrebno razumjevanje izazova.

Više

ZLOUPOTREBA TRŽIŠTA – video seminar

Online. Zloupotreba tržišta od banaka traži budnost u identifikaciji i vještinu procjene rizika. Namijenjen bankama u BiH, razjašnjava temeljne pojmove dajući prikaz EU i domaće regulative ukazujući na područja primjene zahtjeva usklađenosti.

Više

ANTITRUST – PRAVO KONKURENCIJE – video seminar

Online. Zaštita prava konkurencije centralno je područje regulativnog okvira tržišta. Namijenjen bankama u BiH, daje temeljni prikaz regulative EU i BiH, osiguravajući upoznavanje i razumjevanje zahtjeva i poslovnih područja na koja se odnosi.

Više

GDPR – video seminar

Online. GDPR svojim zahtjevima utječe na sve tvrtke čak i ako ne posluju u EU. Namijenjen bankama u BiH, za funkciju usklađenosti daje vodič kroz Uredbu ukazujući na temeljne zahtjeve i složenost pojedinih pitanja na koje treba obratiti pažnju.

Više

ZAŠTITA POTROŠAČA – video seminar

Online. Zaštita potrošača EU regulative stavlja pred banke niz zahtjeva. Namijenjen bankama u BiH, daje osnovna saznanja i za funkciju usklađenosti ukazuje na područja na koja treba obratiti pažnju.

Više

SHERLOCK

Baza koja u dva dijela sadrži poznate indikatore i tipologije te čimbenike rizika pranja novca i financiranja terorizma koje treba uzeti u obzir prilikom praćenja aktivnosti stranke i procjene rizika stranke, države i geografskog područja, proizvoda usluge i tranakcije te kanala dostave. Nudi analizu primjene širom organizacije. Namijenjena kreditnim institucijama, društvima za osiguranje, svim financijskim institucijama ali i drugim obveznicima provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Više

Programski paket za sprječavanje pranja novca

Informatičko rješenje za jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Osigurava jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika. Namijenjen računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekkretnina, uključćuje aplikacije AROP i eSPRANO.

Više

AROP

Aplikacija koja omogućava na jednostavan način izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja. Uključuje procjenu mjera za umanjivanje rizika, Namijenjena računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina.

Više