Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma

Što je analiza rizika od pranja novca?

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma je analitički proces koji se primjenjuje na cjelokupno poslovanje da bi se procijenila izloženost ili vjerojatnost da poslovanje bude neželjeno iskorišteno za pranje novca odnosno financiranje terorizma. Analiza rizika to omogućava identificiranjem onih aspekata poslovanja koji mogu privući ili omogućiti peračima novca da provedu svoje aktivnosti. Njome se utvrđuju prijetnje i ranjivosti na rizike kojima je poslovanje izloženo.

Regulativa obvezuje na provođenje ove analize kako bi se prepoznalo, procijenilo, razumjelo i smanjilo rizike od pranja novca i financiranja terorizma, uzimajući u obzir čimbenike rizika koji se odnose na stranke, države ili geografska područja, proizvode, usluge ili transakcije i kanale dostave. Dodatno, analiza rizika mora sadržavati i procjenu mjera, radnji i postupaka koje se poduzimaju za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Mora biti dokumentirana i razmjerna veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja te je dužnost redovito ju ažurirati. Također, biti usklađena s pravilnicima i odlukama odnosno smjernicama nadležnog tijela uzimati u obzir Nacionalnu procjenu rizika i Nadnacionalnu procjenu rizika.

Ova analiza mora pokazati inherentni rizik – inicijalnu procjenu rizika koja postoji bez mjera kontrole i rezidualni rizik – nakon  što analiza uključi utjecaj mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Nakon što analiza rizika bude utvrđena, njene rezultate treba uzeti u obzir kod procjena rizika pojedinog poslovnog odnosa i povremene transakcije te kod poduzimanja različitih mjera otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Drugim riječima, konačni rezultat ove analize je profil rizika kojem je institucija izložena u pogledu pranja novca. Služi za određivanje i uspostavljanje politika, procedura i razine mjera dubinske analize te određivanje unutarnjih kontrola kako bi se umanjila izloženost riziku.

Brojni izazovi

U praksi, izrada ove čest predstavlja izazov uslijed nedostatka odgovarajućih znanja i vještina ili vremena zaposlenika koji bi ovu analizu trebali napraviti, najčešće uz sve redovne poslovne obveze i odgovornosti.

Imajući u vidu da se cjelokupni sustav sprječavanja pranja novca zasniva na pristupu temeljem rizika (kod kojeg je analiza rizika jedan od prvih koraka) jasna je važnost ove analize ali i brojni problemi koji proizlaze iz izazova koji predstavlja za većinu onih koji su je dužni izraditi.

Naša pomoć

Ako iz bilo kojeg razloga ne koristite naš aplikaciju AROP iz našeg programskog paketa za sprječavanje pranja novca nudimo vam jednokratnu izradu analize rizika od pranja novca.

Koraci analize

 1. Nakon prihvaćanja vaše narudžbe dostavit ćemo vam upitnik s potrebnim podacima
 2. Nakon primitka ispunjenog upitnika izrađuje se analiza i dostavlja na primjedbe i dodatna pojašnjenja
 3. Po primitku vaših primjedbi izrađujemo konačnu verziju analize i dostavljamo ju u elektroničkom obliku

Analiza uključuje sljedeći sadržaj

 1.  analiza i procjena prijetnji
 2.  analiza i procjena ranjivosti
 3.  rezultat analize rizika s uključenim nacionalnom i nadnacionalnom procjenom rizika
 4.  matrica inherentnog rizika s analizom
 5.  procjena mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma
 6.  lista mjera umanjivanja rizika
 7.  matrica rezidualnog rizika nakon primjene mjera s analizom
 8.  pregled strukture analize i primijenjenih pondera
 9.  tekst odluke o usvajanju analize rizika

Cijena

Cijena za izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma iznosi 980,00 kn bez PDV.

Cijena se odnosi na one koji pružaju računovodstvene usluge, ovlaštene mjenjače i posrednike u prometu nekretnina.

Ako obavljate neku drugu djelatnost

Javite nam se vašim upitom i dat ćemo vam ponudu koja uključuje

 • Izradu metodologije analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Izradu analize rizika