Aplikacija za analizu rizika pranja novca i financiranja terorizma

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma obvezno se izrađuje radi prepoznavanja, procijene, razumijevanja i smanjivanja rizika. Mora sadržavati i procjenu mjera, radnji i postupaka koje se poduzimaju za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Zahtjeve prema ovoj analizi rizika za pojedine djelatnosti dodatno razrađuju i povezane odredbe podzakonskih propisa – pravilnika koje su usvojila nadležna tijela.

AROP je aplikacija koja na jednostavan način omogućava izradu analize rizika uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika.

Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.

AROP

Predstavlja jednostavno i brzo rješenje vodeći korisnika kroz sve zahtjeve analize rizika. Generira matricu rizika koja omogućava utvrđivanje kontrolnih mjera i prioriteta prema razini rizika. Uključuje nacionalnu i nadnacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

Korisniku je omogućeno da provede analizu rizika u skladu s vlastitim uvjetima i opsegom poslovanja te sukladno tome odredi unutarnje kontrole i mjere sprječavanja pranja novca i finaniranja terorizma uz odgovarajuće dokumentiranje i sadržane predloške potrebnih odluka..

Redovno se ažurira u skladu s promjenama zakona, podzakonskih propisa, prakse i tipologija pranja novca.

Prilikom analize rizika mora se voditi računa o propisanim čimbenicima rizika – stranke, države ili geografska područja, proizvoda, usluga ili transakcija i kanala dostave. Ovi se čimbenici razlikuju ovisno o djelatnosti, vrsti poslovanja i poslovnom modelu.

Vodeći računa o specifičnostima pojedinih djelatnosti, razvijene su  posebne verzije procjene rizika koje se razlikuju po svom sadržaju. Korisnicima je ujedno omogućeno da prema vlastitim uvjetima ponderiraju pojedine čimbenike rizika.

Trenutno, dostupne su verzije za:

 • ovlaštene mjenjače
 • pravne i fizičke osobe koja obavljaju računovodstvene usluge
 • posrednike u prometu nekretnina

Prateće upute sadrže opis metodologije te, kao i dokumenti uključeni u aplikaciju, usmjeravaju provođenje svih radnji – od analize rizika, izrade politike sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma do provođenja pojedinih obveza SPNFT – korak po korak pristupom, smanjujući time utrošeno vrijeme na minimum.

U slučaju interesa, u kratkom roku, mogu se razviti metodologije i verzije za druge djelatnosti.

Osim analize rizika, u pogledu zakonskih obveza rješava i sadrži primjere dokumenata:

 • politiku sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma s prilozima
 • organizacijski ustroj
 • lista indikatora
 • odluka o imenovanju ovlaštene osobe
 • program osposobljavanja
 • lista mjera unutarnjih kontrola za umanjivanje rizika
 • odluka o analizi rizika PNFT i
 • druge odluke i zapisnike potrebne u provođenju zakonskih obveza.

Što uključuje kupnja?

Kupnjom AROP dobivate:

  1. instalacijski paket s licencom za rad na jednom računalu
  2. upute za korištenje
  3. ažuriranje aplikacije i nove verzije aplikacije
  4. ažuriranje svih dokumenata i obrazaca prema promjenama zakona, podzakonskih propisa i smjernica nadležnog tijela
  5. 20% popusta na javne seminare POTECON koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  6. 10% popusta na online seminare POTECON koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  7. besplatno telefonsko savjetovanje jednom godišnje iz područja SPNFT
  8. informatičku pomoć i podršku na daljinu.

Cijena

Dostavljanjem narudžbe za kupnju programskog paketa zaključuje se jednogodišnji ugovor koji se može produljiti.

Cijena iznosi 150,00 kn ili 1.650,00 kn za jednokratno plaćanje. U cijenu nije uključen PDV.

Tehnički uvjeti

Aplikacija AROP je razvijena kao EXCEL VBA aplikacija čime se postavljaju minimalni tehnički uvjeti za instalaciju i korištenje.

Tehnički uvjeti isporuke i instaliranja su računalo na koje je instaliran Windows operativni sustav verzije 7, 8.1 i 10 (32-bitna ili 64-bitna inačica), instalacija programa Excel i Word iz Office paketa na računalu korisnika (32-bitna ili 64-bitna inačica). Verzija Office 365 u oblaku nije podržana. Korištenje aplikacije zahtjeva postojanje priključka na Internet.

Korištenje aplikacije AROP ne zahtijeva posebnu edukaciju.

Ako vas zanima više ili imate pitanja, pošaljite nam upit.

Tražite daljnju edukaciju?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije. Kliknite na gumb do kako bi sakupili više informacija o našim seminarima i radionicama.