Lista slobodnih trgovačkih zona - sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Slobodne trgovačke zone i rizik pranja novca

Slobodne trgovačke zone predstavljaju svojom ranjivošću poseban problem na području sprječavanja pranja novca. FATF je još krajem 2010. ovim rizicima posvetio zasebnu studiju koja predstavlja prvi pokušaj na međunarodnoj razini da se identificiraju i obrade njihove ranjivosti u pogledu pranja novca i financiranja terorizma. U kreditnim institucijama ovi rizici u najvećem broju slučajeva nisu prepoznati.

Danas su ciljevi shvatiti veličinu i raširenost slobodnih zona u cijelom svijetu te identificirati prijetnje i ranjivosti povezane s njima kako bi se pravovremeno i na dogovarajući način primIjenile propisane mjere sprječavanja pranja novca / financiranja terorizma.

Osim ranjivosti uslijed različite legislative po jurisdikcijama, područje na kojem je uočen značajan problem je primjena mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u ovim zonama (čak i kada se nalaze u državama koje su usvojile legislativu usklađenu s preporukama). Nadalje kao problemi se ističu labavi nadzor i nedostatak transparentnosti, slabosti kontrola, problemi povezani s vlasništvom poduzeća koja djeluju u zonama te značajan nedostatak informacija.

Procjenjuje se da danas postoji oko 3.000 zona u 135 država širom svijeta. Međutim već i prvi pokušaj da se nađe neka cjelovita lista ovih zona koja bi omogućila odgovarajuću kontrolu transakcija u kreditnim institucijama pokazuje njihovo nepostojanje.

Potaknuti sugestijama tijekom seminara koji je uključio i ovu temu, proveli smo odgovarajuća pretraživanja putem Interneta te prikupili dostupne podatke.

Lista je izrađena kao Excel dokument te obuhvaća podatke kao što su država, naziv zone, lokacija/adresa zone, telefonski brojevi, faks brojevi, mail adrese, web stranice, operater zone, vrsta zone i druge dostupne podatke.

Kako bi se korisnici upoznali s rizicima koje predstavljaju slobodne trgovačke zone uz listu se isporučuje i pregled izvještaja FATF – Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones.

Korištenje liste omogućava utvrđivanje da li neka pravna osoba ima sjedište u slobodnoj trgovačkoj zoni ili posluje s takvom tvrtkom, što ukazuje na potencijalno povećani rizik pranja novca / financiranja terorizma.

Koristi

Smanjivanje rizika

Mogućnost utvrđivanja da li neka tvrtka ima sjedište u slobodnoj trgovaćkoj zoni ili posluje s takvom tvrtkom, što ukazuje na potencijalno povećani rizik pranja novca / financiranja terorizma

Dodatne informacije

Mogućnost prikupljanja dodatnih informacija o stranci korištenjem adresa slobodnih trgovačkih zona koje lista sadrži.

Usmjeravanje kod procjene rizika

Daje polaznu osnovu i usmjerava na važne informacije ili potrebu prikupljanja dodatnih informacija kod procjene rizika stranke / poslovnog odnosa kada je to potrebno.
Isporuka

Slobodne trgovačke zone predstavljaju svojom ranjivošću poseban problem na području sprječavanja pranja novca. FATF je još krajem 2010. ovim rizicima posvetio zasebnu studiju koja predstavlja prvi pokušaj na međunarodnoj razini da se identificiraju i obrade njihove ranjivosti u pogledu pranja novca i financiranja terorizma. U kreditnim institucijama ovi rizici u najvećem broju slučajeva nisu prepoznati.

Danas su ciljevi shvatiti veličinu i raširenost slobodnih zona u cijelom svijetu te identificirati prijetnje i ranjivosti povezane s njima kako bi se pravovremeno i na dogovarajući način primIjenile propisane mjere sprječavanja pranja novca / financiranja terorizma.

Osim ranjivosti uslijed različite legislative po jurisdikcijama, područje na kojem je uočen značajan problem je primjena mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u ovim zonama (čak i kada se nalaze u državama koje su usvojile legislativu usklađenu s preporukama). Nadalje kao problemi se ističu labavi nadzor i nedostatak transparentnosti, slabosti kontrola, problemi povezani s vlasništvom poduzeća koja djeluju u zonama te značajan nedostatak informacija.

Procjenjuje se da danas postoji oko 3.000 zona u 135 država širom svijeta. Međutim već i prvi pokušaj da se nađe neka cjelovita lista ovih zona koja bi omogućila odgovarajuću kontrolu transakcija u kreditnim institucijama pokazuje njihovo nepostojanje.

Potaknuti sugestijama tijekom seminara koji je uključio i ovu temu, proveli smo odgovarajuća pretraživanja putem Interneta te prikupili dostupne podatke.

Lista je izrađena kao Excel dokument te obuhvaća podatke kao što su država, naziv zone, lokacija/adresa zone, telefonski brojevi, faks brojevi, mail adrese, web stranice, operater zone, vrsta zone i druge dostupne podatke.

Kako bi se korisnici upoznali s rizicima koje predstavljaju slobodne trgovačke zone uz listu se isporučuje i pregled izvještaja FATF – Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones.

Korištenje liste omogućava utvrđivanje da li neka pravna osoba ima sjedište u slobodnoj trgovačkoj zoni ili posluje s takvom tvrtkom, što ukazuje na potencijalno povećani rizik pranja novca / financiranja terorizma.

Zanima vas više?

Od 2004. do danas smo održali stotinjak javnih i in-house edukacija u zemlji i inozemstvu iz područja sprječavanja pranja novca. Izradili smo razna informatička rješenja koja osiguravaju usklađenost s regulativnim zahtjevima te pružili razne usluge na ovom području. Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije.

Kliknite na gumb do kako bi dobili više informacija o našim informatičkim rješenjima, seminarima ili nam pošaljite upit.