SHERLOCK

Baza indikatora i čimbenika rizika pranja novca i financiranja terorizma

Procjena rizika poslovnih odnosa i otkrivanje sumnjivih transakcija i aktivnosti te pravovremeno uočavanje rizičnih klijenata, temelji su usklađenosti sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Brojne institucije suočavaju se s problemom kako to provesti u dnevnoj praksi kroz različite organizacijske jedinice i poslovne procese širom institucije. Neuspjehe usklađenosti na ovom području prate rigorozne kazne regulatora.

Sherlock – baza podataka indikatora sumnjivih aktivnosti – znakova upozorenja i čimbenika rizika predstavlja zaokruženo rješenje.

Što sadrži Sherlock baza podataka?

Sherlock sadrži poznate indikatore i tipologije pranja novca i financiranja terorizma te čimbenike rizika koje treba uzeti u obzir prilikom praćenja aktivnosti stranke te procjene rizika stranke, države i geografskog područja, proizvoda usluge i tranakcije te kanala dostave. Nudi analitički pristup njihovoj primjeni širom organizacije. Korisnicima omogućava da se za svaki indikator odnosno čimbenik rizika utvrdi:

 • je li primjenjiv u konkretnim okolnostima institucije
 • je li primijenjen
 • u kojim organizacijskim jedinicama odnosno poslovnim procesima
 • vrijeme i način njegovog otkrivanja
 • tko je odgovoran za njegovo pravovremeno otkrivanje
 • način obavještavanja unutar institucije
 • nastavne aktivnosti i
 • druge parametre pune usklađenosti s regulativnim zahtjevima.

Sherlock uključuje

Temeljni dio baze podataka sadrži

 • više od 3.300 poznatih i priznatih indikatora – znakova upozorenja na sumnjive aktivnosti i transakcije, više od 80 tipologija
 • sve čimbenike rizika utvrđene zajedničkim Smjernicama o čimbenicimna rizika EU.

Korisnički dio sadrži sve što je potrebno za upravljanje usklađenošću s regulativnim zahtjevima u pogledu indikatora i otkrivanja sumnjivih transakcija te čimbenika rizika i njihove primjene prilikom procjene rizika poslovnog odnosa i povremene transakcije.

Kako pomaže u sustavu sprječavanja pranja novca?

Baza i aplikacija Sherlock osmišljena je kao pomoć u

 • monitoringu aktivnosti stranaka te upravljanju primjenom indikatora i otkrivanju sumnjivih transakcija
 • primjeni čimbenika rizika u procjeni rizika poslovnih odnosa
 • postizanju usklađenosti s regulativnim zahtjevima.

Česta pitanja?

Kome je namijenjen?

Kreditnim institucijama, društvima za osiguranje, svim financijskim institucijama ali i drugim obveznicima provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca.

Kome unutar organizacije treba?

Osobama ovlaštenim za sprječavanje pranja novca, njihovim zamjenicima i drugim pripadnicima jedinice zadužene za provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, funkciji usklađenosti i internoj reviziji.

Također, potreban je i zaposlenicima različitih organizacijskih jedinica i poslovnih procesa kako bi u svom području odgovornosti mogli u svakom trenutku utvrditi indikatore – znakove upozorenja za koje su odgovorni ali i potražiti srodne indikatore te pronaći usmjerenje za osnovne daljnje aktivnosti.

Potreban je organizacijskim jedinicama zaduženim za razvoj informatičkih rješenja i poslovnih procesa kako bi se zahtjevi usklađenosti u pogledu sprječavanja pranja novca sveobuhvatno i optimalno ugradili i primijenili u dnevnom poslovanju.

Koje su koristi?

Osmišljena da kao izvor saznanja o indikatorima, skraćuje vrijeme koje se gubi na pretraživanje i pronalaženje potencijalnih indikatora i njihovo međusobno povezivanje te nalaženje odgovora na što obratiti pažnju.

Analiza primjene indikatora i čimbenika rizika omogućava sistematski i planirani pristup usklađivanju i alokaciji odgovornosti, pomaže u reduciranju razine potrebnih ljudskih resursa za pojedine zadatke praćenja poslovnih odnosa i aktivnosti stranaka, pomaže otkrivanju potencijalnih slabosti u primjeni, te smanjuje pritisak na organizacijsku jedinicu zaduženu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Tako izravno pomaže u štednji operativnih troškova.

Ukupno, korištenje Sherlocka poboljšava efikasnost sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te ujedno smanjuje troškove i rizike usklađenosti.

Što Sherlock omogućava?

Korisnicima omogućava da se za svaki indikator odnosno čimbenik rizika utvrdi:

 • je li primjenjiv u konkretnim okolnostima institucije
 • je li primijenjen
 • u kojim organizacijskim jedinicama odnosno poslovnim procesima
 • vrijeme i način njegovog otkrivanja
 • tko je odgovoran za njegovo pravovremeno otkrivanje
 • način obavještavanja unutar institucije
 • nastavne aktivnosti i
 • druge parametre pune usklađenosti s regulativnim zahtjevima.

Koristite softver za monitoring i otkrivanje sumnjivih transakcija?

Sherlock svojim sadržajem pomaže da uključite dodatne indikatore od važnosti te ih međusobno povežete u cilju boljeg kalibriranja i dobivanja realnog broja upozorenja.

Ima li API za povezivanje s postojećim informacijskim sustavom?

Na raspolaganju je API koji omogućava povezivanje s postojećim informacijskim sustavima korisnika. Cilj je omogućiti korisnicima da njihovi zaposlenici prilikom redovnog rada u drugim aplikacijama u od srane korisnika unaprijed definiranim situacijama na monitoru dobiju upozorenje s indikatorom koji pripada definiranoj situaciji uz uputu za daljnji postupak. Time se smanjuje pritisak na zaposlene da pamte i sami uočavaju pojedine situacije koje zahtijevaju postupanje u slučaju rizika pranja novca i financiranja terorizma te potom propitkuju koji je daljnji postupak. API omogućava pretraživanje baze Sherlock te otvaranje zasebnog prozora s potrebnim informacijama i uputama.

Da li se Sherlock ažurira?

Redovno i prema potrebi, čime se korisniku omogućava pravovremeno upoznavanje s novim indikatorima i znakovima upozorenja te njihovo uključivanje u sustav monitoringa. Baza se redovno proširuje i obogaćuje sadržajima i saznanjima koja se odnose na tipologije pranja novca i financiranja terorizma.

Na kojim jezicima je dostupan?

Trenutno, Sherlock je dostupan na hrvatskom, srpskom, bosanskom i engleskom jeziku. U pripremi su verzije na drugim jezicima.

Neke od mogućnosti su...

Određivanje korisnika i korisničkih prava, pristup zaštićen lozinkom, različiti pregledi, izvještaji i liste. Korištenje na jednom računali ili na mreži, udaljeni pristup. Dnevnik pristupa, izmjena i brojne druge.

Demo verzija?

Sherlock nema demo verziju ali u slučaju vašeg interesa u svakom trenutku možemo dogovoriti online prezentaciju putem Zoom platforme. Pošaljite nam upit putem obrasca ili na mail sherlock@potecon.info.

Za detaljnije informacije preuzmite broušuru!

Ako vas zanima više ili imate pitanja, pošaljite nam upit.

Trebate in-house edukaciju iz sprječavanja pranja novca?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije – banke. Kliknite na gumb do kako bi sakupili više informacija o našim seminarima i radionicama.