Sprječavanje pranja novca

– ovlašteni mjenjači –

2021.

Seminar u Rijeci 22. travnja je odgođen zbog epidemioloških mjera.

Novi termin će se odrediti odmah po njihovom prestanku o ćemu će svi polaznici biti obaviješteni i mailom.

Osposobljavanje za 2021.

Kao obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ovlašteni mjenjači pripadaju u obveznike koji su dužni provoditi redovito godišnje osposobljavanje i izobrazbu djelatnika, a posebno osoba ovlaštenih za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Pregled zakonskog okvira i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i obveza koje su ovlašteni mjenjači dužni provoditi daje priliku da se na praktičnim primjerima razmotri jesu li sve obveze provedene na ispravan način te da se na praktičnim primjerima. Pritom je iz perspektive nadzora značajno upoznati se sa pitanjima koja se postavljaju u pogledu provođenja obveza i kriterijima koji proizlaze iz smjernica kao i sa najčešćim propustima koji se javljaju u praksi.

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma u praksi se pokazuje kao jedan od zakonskih zahtjeva koji prati nerazumijevanje i često izaziva nedoumice. Praktični primjeri imaju za cilj da uklone nejasnoće i razviju razumijevanje svrhe i načina provođenja ove analize.

Procjena rizika, provođenje dubinske analize, obveza identifikacije, samo su neka od područja koja traže odgovarajuće uređivanje internih akata i postupaka.

Uzimajući u obzir podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca i Financijskog inspektorata, cjelokupno područje sprječavanja pranja novca i financiranja uslijed svoje kompleksnosti traži dobro poznavanje i razumijevanje svih proizlazećih obveza i mjera.

Postupak provođenja dubinske analize i procjene rizika povremene transakcije, te posebno situacije visokog rizika koje traže provođenje pojačane dubinske analize propisane pravilnikom koji se odnosi na ovlaštene mjenjače traži odgovarajuće razumijevanje i pripreme u postupcima i sadržaju provođenja dubinske analize kako bi se provodio uz minimalno usporavanje redovne poslovne aktivnosti ali i umanjio rizik od pranja novca i financiranja terorizma,

Tijekom seminara pojasnit će se praktični aspekti primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te prikazati primjeri mogućih praktičnih rješenja.

Tko i zašto?

Seminar je po svom sadržaju i praktičnim aspektima posebno prilagođen za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost ovlaštenih mjenjača te daje odgovore na pitanja koja postavlja dnevna praksa.

Osigurava izvršavanje zakonske obveze u pogledu osposobljavanja i izobrazbe za 2021.

Pregled sadržaja

 • Zakonodavni okvir 2021.
 • Sustav sprječavanja pranja novca kod ovlaštenih mjenjača
 • Pregled obveza u provođenju Zakona i podzakonskih propisa
  • Osnovna pitanja prilikom nadzora provođenja mjera
  • Prekršaji ovlaštenih mjenjača
  • Najčešći nedostaci i kako ih izbjeći
 • Analiza rizika od PNFT
  • Praktični primjeri
 • Identifikacija stranke
 • Dubinska analiza i procjena rizika
  • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
  • Politički izložene osobe i druge situacije visokog rizika
  • Koja pitanja treba postaviti
  • Praktični primjeri
 • Obavještavanje Ureda za SPN
 • Evidencije i čuvanje podataka
 • Zaštita osobnih podataka
 • Tipologije PNFT

Program, cijena, prijava

MJESTO ODRŽAVANJA

 • Rijeka  – datum će se odrediti po prestanku epidemioloških mjera

VRIJEME ODRŽAVANJA registracija sudionika od 8,30, početak seminara u 9,00, dnevni rad od 9,00 -13,00

CIJENA700,00 kn uvećana za PDV (uključuje naknadu za prisustvovanje, priručnik s cjelokupnim sadržajem i kavu u pauzama)

Za korisnike programa za sprječavanje pranja novca (AROP/eSPRANO) cijena s 20% popusta iznosi 560,00 kn (bez PDV).

PRIJAVE – Elektroničkom porukom na seminar@potecon.info ili on-line prijavom.
UPLATA – Cijena se plaća unaprijed uvećana za PDV na račun POTECON, Zagreb HR 20 2484008 1100612041

Polaznici seminara dobivaju certifikat, potvrdu o završetku i sudjelovanju kao dokaz obavljenog stručnog osposobljavanja i izobrazbe – ispunjavanja zakonske obveze za 2021. godinu.

Zanima vas više?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije – banke. Ako vas zanima više pošaljite nam upit ili nas telefonski kontaktirajte.