Sprječavanje pranja novca

– računovodstvene usluge –

2021.

7. svibnja – online

Osposobljavanje za 2021.

Kao obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pravne i fizičke osobe koje pružaju računovodstvene usluge pripadaju u obveznike koji su dužni provoditi redovito godišnje osposobljavanje i izobrazbu djelatnika, a posebno osoba ovlaštenih za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Pregled zakonskog okvira i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i obveza koje su računovodstveni servisi dužni provoditi daje priliku da se na praktičnim primjerima razmotri jesu li sve obveze provedene na ispravan način te da se na praktičnim primjerima. Pritom je iz perspektive nadzora značajno upoznati se sa osnovnim pitanjima koja se postavljaju u pogledu provođenja obveza i kriterijima koji proizlaze iz smjernica.

Registar stvarnih vlasnika u praksi još uvijek izaziva pitanja pri čemu je jednako značajno upoznati se s indikatorima prikrivanja stvarnog vlasništva.

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma u praksi se pokazuje kao jedan od zakonskih zahtjeva koji prati nerazumijevanje i često izaziva nedoumice. Također, potrebno je razumijevanje nadnacionalne i nacionalne procjene rizika te njihovog značaja za provođenje obveza sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Praktični primjeri imaju za cilj da uklone nejasnoće i razviju razumijevanje svrhe i načina provođenja ove analize. Pritom, djelatnost računovodstvenih usluga karakteriziraju specifičnosti o kojima treba voditi računa. Obvezne su pisane i dokumentirane politike ali i odgovor na pitanje koje procjene rizika i mjere primijeniti u različitim okolnostima i scenarijima.

Monitoring odnosno praćenje aktivnosti stranke tijekom poslovnog odnosa traži razumijevanje odnosa indikatora i specifičnih usluga koje se pružaju u okviru računovodstvenog servisa.

Računovodstvena profesija je raznolik sektor, koji se znatno razlikuje po širini i prirodi usluga koje se pružaju, strankama koje se opslužuju te veličini i stupnju sofisticiranosti tvrtki i njihovih zaposlenika. Zakonski potrebne usluge koje pružaju računovođe čine ih ranjivim da se nesvjesno uključe ili pristupe pranju novca ili aktivnostima financiranja terorizma. Time se posebno ističe značaj razumijevanja i primjene obveza sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Tko i zašto?

Seminar je po svom sadržaju i praktičnim aspektima posebno prilagođen za pravne i fizičke osobe koje pružaju računovodstvene usluge te daje odgovore na pitanja koja postavlja dnevna praksa.

Osigurava izvršavanje zakonske obveze u pogledu osposobljavanja i izobrazbe za 2021.

Pregled sadržaja

 1. Zakonodavni okvir 2021.
 2. Nadnacionalna i nacionalna procjena rizika od PNFT
 3. Sustav sprječavanja pranja novca u pružanju računovodstvenih usluga
 4. Pregled obveza računovodstvenih servisa u provođenju Zakona i podzakonskih propisa
  • Osnovna pitanja iz perspektive nadzora provođenja mjera
 5. Registar stvarnih vlasnika
  • Indikatori prikrivanja stvarnog vlasništva
 6. Analiza rizika od PNFT
  • Praktični primjeri
 7. Dubinska analiza i procjena rizika
  • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
  • Politički izložene osobe i druge situacije visokog rizika
  • Koja pitanja treba postaviti
  • Praktični primjeri
 8. Praćenje aktivnosti stranke i indikatori PNFT
  • Indikatori specifični za pružanje računovodstvenih usluga
 9. Obavještavanje Ureda za SPN
 10. Evidencije i čuvanje podataka
 11. Zaštita osobnih podataka
 12. Tipologije PNFT

Program, cijena, prijava

ONLINE SEMINAR

Seminar se održava online korištenjem Zoom platforme. Polaznici za pristup trebaju imati računalo s kamerom, zvučnikom i mikrofonom odnosno laptop, tablet ili mobitel a kako bi se osim pristupa omogućila odgovarajuća razina interakcije. Detaljne upute za pristup svaki korisnik dobiva e-mailom.

VRIJEME ODRŽAVANJA

7. svibnja početak seminara u 9:00, dnevni rad od 9:00 -12:30

CIJENA700,00 kn uvećana za PDV (uključuje naknadu za prisustvovanje, priručnik s cjelokupnim sadržajem)

Za korisnike programa za sprječavanje pranja novca (AROP/eSPRANO) cijena s 20% popusta iznosi 560,00 kn (bez PDV).

PRIJAVE – Elektroničkom porukom na seminar@potecon.info ili on-line prijavom.
UPLATA – Cijena se plaća unaprijed uvećana za PDV na račun POTECON, Zagreb HR 20 2484008 1100612041

Polaznici seminara dobivaju certifikat, potvrdu o završetku i sudjelovanju kao dokaz obavljenog stručnog osposobljavanja i izobrazbe – ispunjavanja zakonske obveze za 2021. godinu.

Zanima vas više?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije – banke. Ako vas zanima više pošaljite nam upit ili nas telefonski kontaktirajte.