ZAŠTITA POTROŠAČA

ONLINE VIDEO SEMINAR
Namijenjen kreditnim institucijama u BiH

Zaštita potrošača kontinuirano dobiva sve veću važnost na tržištu. Značajnim zahtjevima regulative posebno je važna za područje financijskih usluga i rad banaka. Pravila poslovnog ponašanja uključuju niz postupaka kojih su se dužne pridržavati i koje kao zajednički temelj imaju obvezu fer i korektnog ponašanja u najboljem interesu klijenata i integriteta tržišta. Od pružanja informacija o proizvodima i uslugama, transparentnosti, izbjegavanja sukoba interesa, razumljivosti, pravodobnosti i učinkovitosti informacija do zahtjeva prema upravljanju proizvodima, regulativa inzistira na pravima potrošača na brojnim poslovnim područjima.

Regulativa EU nije izuzetak. Niz uredbi, direktiva i smjernica uređuje zaštitu potrošača korisnika bankovnih i financijskih usluga, korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca s ciljem očuvanja ali i jačanja povjerenja u financijski sustav. Pravni okvir je znatno unaprijeđen na europskoj ali i na domaćoj razini i karakteriziran je brojnim pravnim dokumentima.

Tko i zašto?

Osim obveza u pogledu poštovanja prava potrošača u uskom shvaćanju ovog pojma, regulativa, standardi i smjernice na ovom području imaju zahtjeve i reperkusije i na korporativno upravljanje, upravljanje i kontrolu rizika, primitke zaposlenika i druga područja.

Ukupno, složenost usklađivanja i poštovanja regulatornih zahtjeva zaštite potrošača izašla je iz okvira jednostavnog razmatranja uvjeta i zahtjeva prema komunikaciji s klijentima. Time se potreba poznavanja i usklađivanja s regulatornim zahtjevima na području zaštite potrošača proširila od organizacijskih jedinica poslovanja sa stanovništvom na sve kontrolne funkcije.

Seminar daje temeljni prikaz regulative i zahtjeva zaštite potrošača upućenih bankama. Ukazuje na izazove te pruža osnovna saznanja koja u dnevnoj praksi trebaju pomoći u identifikaciji i procjeni proizvoda, usluga i poslovnih procesa na koja se reflektiraju regulativni zahtjevi europske regulative. Time pospješiti razumijevanje i razmatranje područja usklađivanja te određivanje potreba za daljnjim koracima i po potrebi usavršavanjem.

Pregled sadržaja

  • Pojam zaštite potrošača
  • Zaštita potrošača i regulativa u EU
  • Osvrt na temeljne direktive i smjernice za kreditne institucije
  • Regulativa zaštite potrošača u BIH
  • Odgovorno kreditiranje potrošača

Program, cijena, prijava

PROGRAM – trajanje 117 minuta

Prenos putem Interneta omogučava praćenje u vrijeme po želji. Svaki polaznik ovog seminara može preuzeti priručnik s cjelokupnim sadržajem prezentacije.

CIJENA – 59,00 eura (uključuje pristup video seminaru, priručnik u PDF formatu i certifikat)

PRIJAVE – Elektroničkom porukom na seminar@potecon.info ili on-line prijavom.
UPLATA – prije pristupa video seminaru u eurima, račun RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB / SWIFT: RZBHHR2X / POTECON račun HR20 2484008 1100612041

Zanima vas više?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije – banke. Ako vas zanima više pošaljite nam upit ili nas telefonski kontaktirajte.