eSPRANO - baza podataka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Provođenje dubinske analize stranke i procjena rizika poslovnog odnosa i povremene transakcije zahtijevaju prikupljanje i čuvanje niza podataka, ali i vođenje drugih propisanih evidencija.

Podzakonski propisi,  pravilnici nadležnih tijela (Ministarstvo financija, HNB, HANFA),  sadrže dodatne zahtjeve u pogledu sadržaja dubinske analize i postupka procjene rizika i prikupljanja podataka.

Vođenje svih ovih evidencija i procjena rizika u papirnatom oblilku težak je ako ne i nemoguć zadatak.

eSPRANO  je baza podataka koja osigurava ispunjavanje ovih obveza te omogućava da se na jednom mjestu, u elektroničkom obliku, vode svi potrebni obrasci, podaci, procjene rizika i evidencije propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima nadležnih tijela.

Dubinske analize i procjene rizika

Dubinska analiza obuhvaća nekoliko koraka

  • utrđivanje i provjera identiteta stranke
  • utvrđivanje provjera identiteta stvarnog vlasnika stranke
  • prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnoga odnosa
  • procjena rizika poslovnog odnosa i povremene transakcije
  • ovisno o rizku provođenje pojačane ili pojednostavljene dubinske analize i
  • stalno praćenje poslovnoga odnosa.

Prilikom procijene rizika povezanog s pojedinim poslovnim odnosom ili povremenom transakcijom moraju se imati u vidu varijable i čimbenici rizika pranja novca i financiranja terorizma kako bi se procijena napravila na ispravan i primjeren način.

Varijable i čimbenici rizika razlikuju se ovisno o djelatnosti, vrsti poslovanja i poslovnom modelu.

O svemu se moraju voditi propisane evidencije, a obveznik je dužan, na zahtjev nadležnoga nadzornog tijela, dostaviti na uvid dokumentaciju vezanu uz analizu i procjenu rizika iz koje proizlazi da su poduzete mjere primjerene identificiranim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma. Evidencije i podatke treba čuvati u propisanom vremenu.

ili

eSPRANO

Predstavlja bazu podataka, alat koji omogućava upis i evidentiranje provedenih dubinskih analiza, izradu i vođenje procjena rizika te potrebnih obrazaca za stranke i prikupljenih podataka na jednom mjestu.

Prateće upute sadrže opis metodologije te, kao i dokumenti uključeni u aplikaciju, usmjeravaju provođenje svih radnji – od upitnika i prikupljanja prvih podataka, provjere, procjene rizika, do provođenja pojedinih obveza sprječavanja pranja novca. Korak po korak pristup, smanjuje utrošeno vrijeme na minimum. Sadržani izvještaji omogućavaju jednostavan pregled i dokumentiranje tekućeg stanja

Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži sve potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi. Sadrži poveznice za potrebne provjere podataka.

U slučaju potrebe, uključeni obrasci obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca s pratećim uputama, osiguravaju jednostavno izvršavanje ove zakonske obveze.

Redovno se ažurira u skladu s promjenama zakona, podzakonskih propisa, prakse i tipologija pranja novca.

Sadrži sve propisane evidencije i upitnike te predstavalja informatičko rješenje za zakonske obveze:

Podaci dubinske analize

Podaci dubinske analize i prateće evidencije – omogućava prikupljanje svih propisanih podataka dubinske analize ovisno o riziku. Program korak po korak vodi kroz dubinsku analizu uključujući podatke osnovne dubinske analize kao i one tražene kada su u pitanju politički izložene osobe, visokorizične treće države, druge stranke / transakcije povišenog rizika ili gotovinske transakcije.

Procjena rizika poslovnog odnosa

Omogućava jednostavnu procjenu rizika poslovnog odnosa i povremene transakcije te dokumentiranje u pisanom ili elektroničkom obliku. Mogućnost ponderiranja varijabli i čimbenika rizika ovisno o vlastitoj djelatnosti, njenom opsegu i poslovnoj praksi osigurava primjerenost procjena i zaključaka.

Ažuriranje procjene rizika tijekom praćenja poslovnog odnosa i aktivnosti stranke omogućeno je u par kratkih koraka.

Upitnici i obrasci

Sadrži upitnik za provođenje dubinske analize u elektroničkom obliku, izjavu o političkoj izloženosti, obrazac procjene rizika, izjavu o zaštiti podataka te druge obrasce potrebne u provođenju zakonskih obveza. Svi upitnici i obrasci su usklađeni su s GDPR – EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Vodeći računa o specifičnostima pojedinih djelatnosti, razvijene su  posebne verzije s procjenama rizika koje se razlikuju po svom sadržaju.

Trenutno, dostupne su verzije za:

  • ovlaštene mjenjače
  • pravne i fizičke osobe koja obavljaju računovodstvene usluge
  • posrednike u prometu nekretnina

Prateće upute sadrže opis rada, a dokumenti uključeni u aplikaciju, usmjeravaju provođenje svih radnji – od provođenja dubinske analize, procjene rizika, izrade pojedinih upitnika i obrazaca prema sadržanim primjerima do provođenja pojedinih obveza SPNFT – korak po korak pristupom, smanjujući time utrošeno vrijeme na minimum. Sadržani izvještaji omogućavaju jednostavan pregled i dokumentiranje tekućeg stanja.

U slučaju interesa, u kratkom roku, mogu se razviti metodologije i verzije za druge djelatnosti.

Tehnički uvjeti

Aplikacija eSPraNo je razvijena kao samostojeća baza podataka. Tehnički uvjeti isporuke i instaliranja su Windows operativni sustav verzije 7, 8.1 i 10 (32-bitna ili 64-bitna inačica). U slučaju da se ova aplikacija želi instalirati na više računala potrebna je dodatna licenca. U slučaju korištenja na više mjesta dostupna je mogućnost jednostavnog povezivanja funkcijom eksporta i importa, odnosno u slučaju umreženog sustava mrežna verzija. Korištenje aplikacije zahtjeva postojanje priključka na Internet.

Korištenje ne zahtijeva posebnu edukaciju.

Ako vas zanima više ili imate pitanja, pošaljite nam upit.

Tražite daljnju edukaciju?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije. Kliknite na gumb do kako bi sakupili više informacija o našim seminarima i radionicama.