Seminari i radionice

Aktualni seminari

Naš Pristup

Više od četvrtine stoljeća iskustva u javnim i in-house seminarima i radionicama osigurava visoko kvalitetan, dnevnoj praksi usmjeren program stjecanja znanja i vještina.

Pristup svim edukativnim programima polazi od zahtjeva da edukacija mora osigurati stjecanje znanja i vještina na razini potpunog uvida te izravnu primjenu.

Sve informacije i materijali testirani su na terenu prije nego što postanu dio edukativnog programa odnosno edukativne ponude. Također, iznalaze se i utvrđuju obrasci, politike, provjerne liste, financijski modeli i druge jednostavne tehnike i rješenja. Nakon što postignu razinu striktnih standarda njihove korisnosti i jednostavnosti za upotrebu ,uključuju se u priručnike.

Cjeloživotno učenje

Današnjica u svakoj struci podrazumijeva kontinuirano obnavljanje i stjecanje novih znanja i vještina. Svijet se brzo mijenja, a glavno obilježje globalizacije i ekonomije utemeljene na znanju je brzo zastarjevanje postojećeg znanja i kratak životni ciklus proizvoda. Čak i ideje imaju kratak životni vijek te bivaju brzo zamijenjene novima.

U stalnom kontaktu s korisnicima istražujemo njihove potrebe za specijalističkim znanjima te zadovoljamo potrebe za novim saznanjima i vještinama putem internih i javnih seminara – treninga. Organizirani interaktivno ili u obliku kreativnih radionica omogućuju polaznicima stjecanje potrebnog znanja u najkraćem vremenu. Naša je filozofija da edukacije moraju pružiti najsvježije znanje iz svjetske rizinice te praktične odgovore i savjete za dnevno korištenje u poslovanju.

Materijali i priručnici

Temeljeno na godinama konzultantskog iskustva, uočeno je da je jedan od aspekata brojnih edukativnih programa, činjenica da su mnogi prateći pisani materijali dizajnirani kao podsjetnik za predavača. Pružajući prikaz prezentacije s malo informacija, zahtijevaju od polaznika da vode opsežne bilješke odvlačeći im time pažnju od prezentacije edukativnog gradiva i smanjujući mogućnost interakcije predavača i polaznika.

Naši materijali pisani su jednostavnim jezikom te u potpunosti prate sadržaj edukacije. U većini slučajeva, uslijed pristupa usmjerenog na dnevnu praksu i probleme, polaznicima je moguće i sposobni su, razviti direktnu korelaciju između predmeta diskusije za vrijeme edukacije i situacije u dnevnom poslovanju. Oslobođeni potrebe pisanja opsežnih bilješki, polaznici se mogu koncentrirati na promišljanje pitanja koja izrastaju prilikom stjecanja i primjene svakog znanja.

Što je još važnije, svaki polaznik se vraća u svoju instituciju s detaljnim priručnikom koji služi kao referentni materijal za buduću upotrebu čime se oslobađa vremenski zahtjevne i zamorne potrage za referentnom literaturom.

Certifikati

Polaznici naših seminara i radionica dobivaju certifikate kao dokaz provedenog osposobljavanja.
Do sada
0
i više održanih seminara i radionica
0
i više polaznika, bankara i drugih stručnjaka

Iskustvo

Više od 26 godina održavanja različitih edukacija za najzahtjevnije polaznike.

Provjere

Za in-house edukacije – online testiranje polaznika prije i/ili poslije edukacije.

Praktična primjena

Edukacije s prezentacijom primjera i rješenja za dnevnu praksu.

Zašto odabrati naše seminare i edukativne programe?

Više od četvrtine stoljeća iskustva u edukacijama – otvorenim i in-house seminarima i radionicama osigurava visoko kvalitetan i dnevnoj praksi usmjeren program stjecanja znanja i vještina.

Kvaliteta pisanih materijala koji potpuno prate sadržaj teme i kasnije služe kao referentni materijali za podsjećanje i edukaciju drugih.

Preslikavanje teme na dnevnu praksu i maksimalno korištenje primjera iz prakse.

Duh rada koji odražava želju da edukacija pruži odgovore na pitanja koja se postavljaju u svakodnevnoj praksi.

Online testiranje znanja polaznika prije i nakon održane edukacije, prema potrebi.

Usmjerenost na problem i rješavanje uzroka koji su izazvali potrebu za edukacijom.

Prikaz ukupne slike i očekivanog daljnjeg razvoja na području na koje se odnosi tema.

0
+
Godina iskustva
0
+
Održanih seminara
0
+
Zadovoljnih polaznika

Zanima vas više?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu. Naši korisnici su u najvećem broju zahtjevne organizacije kao što su kreditne institucije – banke. Ukoliko vas zanima više  pošaljite nam upit ili nas telefonski kontaktirajte.