Programski paket za sprječavanje pranja novca AROP i eSPRANO

Pranje novca postaje sve sofisticiranije svake godine otežavajući otkrivanje i sprječavanje. Istovremeno, regulativni zahtjevi postaju opsežniji uz prateće sve detaljnije nadzorne aktivnosti.

U prvom koraku potrebno je usvojiti i redovno ažurirati politike, donijeti odgovarajuće odluke, pripremiti upitnike, obrasce i dr. vodeći uz to računa o zaštiti osobnih podataka. U drugom koraku analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma postaje temelj provođenja dubinske analize stranaka i procjene rizika poslovnog odnosa i povremene transakcije. Sve je potrebno izvršavati u skladu sa sadržajem, opsegom i uvjetima vlastite djelatnosti, dokumentirati i voditi propisane evidencije.

I da ne zaboravimo. Sve to treba provoditi obavljajući redovnu djelatnost koja donosi prihod. Uočljivo, postavlja se pitanje.

Kako postići 100% usklađenosti uz minimum napora i komplikacija?

Informatičko rješenje je očigledan odgovor.

Mora omogućiti jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima Zakona i podzakonskih propisa, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku.

Mora osigurati jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika.

Naš programski paket za sprječavanje pranja novca nudi upravo to.

Programski paket

Programski paket – informatičko rješenje sastoji se od dvije aplikacije:

 • AROP – analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma (samoprocjena) i vođenje osnovnih dokumenata
 • eSPRANO – baza prikupljenih podataka dubinskih analiza i procjena rizika, evidencije i potrebni upitnici i drugi obrasci.

Zašto?

 • Omogućava analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma razmjernu veličini, vrsti djelatnosti, opsegu i složenosti poslovanja.
 • Osigurava jednostavno i brzo prikupljanje podataka dubinske analize, vođenje evidencija i održavanje upitnika, čime se uz minimalni napor i utrošak vremena rješava niz problema, nedoumica i nedostataka dnevne prakse.
 • Jednostavno provođenje procjena rizika poslovnog odnosa – povremene transakcije s mogućnostima ažuriranja prema potrebi.
 • Izvještaji koji omogućavaju različite preglede u slučaju potrebe
 • Omogućava punu usklađenost s regulativom okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
 • Sprječava neugodna iznenađenja prilikom nadzora uslijed neprimjene, neispravne primjene ili nedostataka u primjeni zakonskih obveza.
 • Upitnik unutarnje kontrole za provođenje interne revizije ili samoprocjene

Za koje djelatnosti?

Svaka se djelatnost suočava sa specifičnim rizicima i indikatorima pranja novca i financiranja terorizma. Vrsta i sadržaj djelatnosti određuju različite čimbenike rizika o kojima treba voditi računa prilikom analčize rizika, dubinskih analiza stranaka i procjena rizika poslovnog odnosa i povremene transakcije.

Trenutno su dostupne verzije prilagođene za sljedeće djelatnosti:

 • pravne i fizičke osobe koje pružaju računovodstvene usluge
 • ovlaštene mjenjače
 • posrednike u prometu nekretnina

U slučaju interesa, u kratkom roku, mogu se razviti metodologije i verzije za druge djelatnosti.

Preuzmite brušuru s detaljnim informacijama.

Ako vas zanima više ili imate pitanja, pošaljite nam upit.

Ovdje možete preuzeti obrazac narudžbe.

Ovdje su i opći Uvjeti korištenja aplikacija AROP i eSPRANO.

AROP

Aplikacija za izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.

Generira matricu rizika prije mjera umanjivanja rizika koja omogućava jednostavno utvrđivanje prioriteta prema razini rizika  i područja na koja treba primijeniti kontrolnih mjera.

Korisniku je omogućeno da provede analizu rizika PNFT u skladu s vlastitim uvjetima i poslovnom praksom te odredi unutarnje kontrole i mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma uz dokumentiranje cjelokupne analize.

eSPRANO

Baza podataka koja omogućava da se na jednom mjestu, u elektroničkom obliku, vode svi potrebni podaci, pojedinačne procjene rizika, upitnici i evidencije propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Predstavlja alat koji omogućava evidentiranje podataka prikupljenih dubinskim analizama, procjenu i ažuriranje rizika poslovnih odnosa i povremenih transakcija te vođenje potrebnih obrazaca i upravljanje podacima. Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži  potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi.

Redovni i automatski back-up osigurava da upisani podaci ne budu slučajno izgubljeni. Uključena enkripcija osigurava zaštitu osobnih podataka.

Značajke

 • Sve propisane evidencije, dokumentacija i procjene rizika na jednom mjestu

Aplikacije osim internih politika sadrže i sve druge propisane i potrebne dokumente te odluke. Sadržane su analiza rizika poslovanja kao i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma poslovnih odnosa i povremenih transakcija uključivši ponderiranje svih varijabli i čimbenika rizika.

 • Upitnici i izjave

Na raspolaganju su svi obrasci upitnika i izjava za stranke u PDF i DOCS formatu. Upitnici u PDF formatu omogućavaju elektroničko popunjavanje. Svi obrasci i upitnici prate obveze koje proizlaze iz obveza zaštite osobnih podataka.

 • Evidencije

Programski paket sadrži sve propisane evidencije s potrebnim poljima podataka.

 • Dubinska analiza i unos podataka

Aplikacija osigurava da ni jedan dio dubinske analize i procjene rizika ne bude zaboravljen. Za pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj izravna veza sa sudskim registrom omogućava preuzimanje dostupnih podataka upisom OIB i jednim klikom. Linkovi za provjere prema drugim registrima (uključivši i BIH) omogućavaju provjere i uvid u tekuće podatke o strankama.

 • Izvješća i pregledi

Omogućavaju ukupni pregled poslovnih odnosa po riziku i pregled svih upisanih podataka te procjena rizika svake stranke.

 • Zaštita osobnih podataka, procjena rizika i evidencija

Pristup zaštićen korisničkim imenom i zaporkom osigurava zaštitu od neovlaštenog pristupa podacima. Aplikacijski logovi omogućavaju kontrolu nad svim izmjenama i pristupima podacima. Automatski back-up i oporavak po potrebi osiguravaju da neće doći do gubitka podataka uslijed nepredviđenih događaja.

 • Povezivanje podataka s više računala

Osim mrežne verzije, u slučaju da vaša tvrtka ne koristi mrežno povezivanje računala, a podatke upisujete na više radnih mjesta, eksport i import podataka omogućavaju povezivanje svih podataka na jednom računalu neovisno o broju računala na koja je aplikacija instalirana.

Što uključuje kupnja?

Kupnjom programskog paketa dobivate:

 1. instalacijske pakete za AROP i e-SPraNO s licencom za rad na jednom računalu
 2. upute za korištenje
 3. ažuriranje aplikacija i nove verzije aplikacija
 4. ažuriranje svih dokumenata i obrazaca prema promjenama zakona, podzakonskih propisa i smjernica nadležnog tijela
 5. 20% popusta na javne seminare POTECON koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 6. 10% popusta na online seminare POTECON koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 7. besplatno telefonsko savjetovanje jednom godišnje iz područja SPNFT
 8. informatičku pomoć i podršku na daljinu.

Cijena

Dostavljanjem narudžbe za kupnju programskog paketa zaključuje se jednogodišnji ugovor koji se može produljiti. U cijenu nije uključen PDV.

Što je uključeno
 • Analiza rizika poslovanja od PN i FT(samoprocjena)
 • Primjeri dokumenata i odluka
 • Obrasci i interaktivni upitnici za stranke
 • Evidencija i podaci dubinske analize
 • Procjena rizika i praćenje poslovnog odnosa / stranke
 • Provjere
 • Ostale potrebne evidencije
 • Redovno ažuriranje dokumenata i obrazaca
 • Ažuriranje i nove verzije aplikacije
 • 20% popusta na seminare o SPNFT
 • 10% popusta na video seminare o SPNFT
 • Besplatno tel. savjetovanje jednom godišnje o SPNFT
 • Licenca za rad na jednom računalu
 • Upute za korištenje
 • Informatička pomoć/podrška na daljinu
AROP
150knmjesečno
 • 1.650 kn
 • jednokratno plaćanje za 12 mjeseci
AROP i eSPRANO
Najbolji izbor
250knmjesečno
 • 2.750 kn
 • jednokratno plaćanje za 12 mjeseci

Dodatna licenca za aplikaciju eSPRANO za rad na više računala po računalu iznosi 40,00 kn mjesečno ili 440,00 kn u slučaju jednokratnog plaćanja.

Česta pitanja

Moram li koristiti obje aplikacije?

Ne. Ako je vaša djelatnost ona ovlaštenog mjenjača te opseg poslovanja uključuje mali broj provedenih dubinskih analiza ili ih uopće nema uslijed male vrijednosti transakcija, dovoljan je AROP u kom slučaju podatke možete voditi u papirnatom obliku i odvojeno kupiti upitnike i obrasce koje sadrži eSPRANO.

Što AROP i eSPRANO čini drugačijim?

Gotovo dva desetljeća bavljenja sprječavanjem pranja novca omogućuju nam da u sadržaj aplikacija ugradimo analizu rizika poslovanja i procjenu rizika poslovnih odnosa i povremenih transakcija od pranja novca i financiranja terorizma, vodeći računa o specifičnostima pojedine vrste poslovanja kao i različitim čimbenicima rizika i indikatorima čime se osim omogućuje puna usklađenost s regulativnim zahtjevima.

Kako mogu instalirati aplikacije?

Instalacija je jednostavna. Nakon prihvata vaše narudžbe poslat ćemo vam poveznicu za preuzimanje instalacijskih datoteka s detaljnom uputom za instalaciju. Po preuzimanju obično pokretanje ovih datoteka provest će instalaciju na vašem računalu.

Moraju li obje aplikacije biti instalirane na istom računalu?

Ne. Aplikacije mogu biti instalirane na različitim računalima. Uobičajeno AROP na računalu ovlaštene osobe, a eSPRANO na računalu osobe zadužene za izravnu komunikaciju i/ili odnos sa strankama.

Je li mi potreban trening za korištenje aplikacija?

Ne. Aplikacije su napravljene da budu jednostavne i usmjeravajuće vodeći računa o korisnicima. Dio instalacijskog paketa čine i detaljne upute za korištenje. Korisnicima kojima upute nisu dovoljne osigurana je online demonstracija.

Što ako se promjeni zakon ili podzakonski propis?

Aplikacije se redovno ažuriraju unaprjeđenjima i u slučaju promjene regulative. Naše korisnike redovno obavještavamo o svim promjenama s detaljnim uputama što je potrebno napraviti.

Je li ažuriranje komplicirano?

Ne. Nakon što online preuzmete i pokrenete datoteku ažuriranje će se provesti automatski kao kod mobitela.

Sadrži li eSPRANO sve evidencije?

Da. Uključene su sve propisane evidencije zajedno s poljima podataka za one kod kojih zakon nije posebno predvidio njihov sadržaj. Najvažnije evidencije koje su vezane za stranke i poslovne odnose popunjavaju se automatski tijekom postupka dubinske analize.

Koje provjere su dostupne?

eSprano sadrži poveznice na sve dostupne registre od Sudskog registra RH do sankcijskih lista. Sa Sudskim registrom uključeno je direktno povezivanje koje omogućava  automatsko povlačenje podataka o stranci. Uključuje poveznice za provjeru osnovnih podataka, identifikacijskih isprava, domaćih politički izloženih osoba, rizičnih i visokorizičnih trećih država i dr. korisne poveznice uključivši registre u BIH.

Kako je riješena zaštita?

Vodeći računa o regulativi zaštite osobnih podataka ali i osjetljivom sadržaju obzirom na područje, pristup aplikacijama je zaštićen korisničkim podacima i zaporkom te se svi podaci se drže na vašem računalu. Dodatno, eSPRANO sadrži log – zapisnik svih pristupa i izmjena koje je pojedini korisnik radio u aplikaciji što omogućava dodatnu kontrolu.

Gdje mogu vidjeti aplikacije?

Za aplikacije nije predviđena demo verzija, ali u svako doba nam možete poslati upit ili  se javiti mailom ili telefonski radi dogovora oko termina online prezentacije.

Kako mogu znati da je ovaj programski paket pravo rješenje za mene?

Jednostavno. Potičemo potencijalne kupce da istraže druga rješenja i potom nas kontaktiraju radi online prezentacije. Usporedba s drugim rješenjima najbolje će osvijetliti razlike i prednosti našeg programskog paketa. Da ne govorimo o drugim prednostima kao što su popusti na seminare (godišnje osposobljavanje je obvezno) ili besplatnom  savjetovanju jednom godišnje. Imajući u vidu Marfijeve zakone, ako ne ranije, u slučaju nadzora imat ćete pitanja.

Koja je stvarna cijena?

Upravo ona koju možete vidjeti iznad. Sjetite se, trošak zapravo jedne kave dnevno omogućava usklađenost i štedi vrijeme koje možete iskoristiti za one poslove koji vam donose prihod.

Dodatno

Preuzmite brušuru s detaljnim informacijama.

Ako vas zanima više ili imate pitanja, pošaljite nam upit.

Ovdje možete preuzeti obrazac narudžbe.

Ovdje su i opći Uvjeti korištenja aplikacija AROP i eSPRANO.

Trebate stručno osposobljavanje zaposlenika?

Iz područja sprječavanja pranja novca održali smo niz in-house edukacija. Dosadašnji su korisnici najčešće banke i hotelska poduzeća. Kliknite na gumb do i pošaljite nam upit.