Tijekom proteklih desetljeća sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma postalo je jedno od prevladavajućih pitanja. Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Kriminalci moraju ilegalna sredstva, nastala trgovinom ilegalnim drogama, korupcijom ili bio kojim drugim kriminalnim radnjama položiti u financijski sustav i prikriti njihovo porijeklo te stvarnog vlasnika. Teroristi moraju prikriti izvore iz kojih se financiraju. Grupe organiziranog kriminala, terorističke organizacije i počinitelji različitih kriminalnih radnji oslanjaju se na pranje novca kako bi održali novčani tijek svojih ilegalnih aktivnosti.

Sprječavanje novčanih i drugih tokova nezakonito stečene imovine, pomaže otkrivanju počinitelja i predstavlja vrlo učinkovit način smanjivanja ukupnog kriminala.

Što je sprječavanje pranja novca?

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma predstavlja skup mjera i radnji koje su dužni provoditi propisani obveznici a namijenjene su onemogućavanju skrivanja porijekla i izvora ilegalnog novca s krajnjim ciljem onemogućavanja prakse ostvarivanja prihoda nezakonitim radnjama. Njihovo provođenje je propisano zakonskom i drugom regulativom.

Sprječavanje pranja novca postaje dio globalnih napora formiranjem FATF – Radne skupine za financijske aktivnosti 1989. i utvrđivanjem prvih međunarodnih standarda – preporuka za borbu protiv pranja novca. Danas ukupni regulativni okvir čine Preporuke FATF-a, niz međunarodnih i europskih konvencija, 4. i 5. EU Direktiva o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi – pravilnici i smjernice nadležnih tijela i smjernice nadležnih EU institucija.

Tko mora provoditi mjere sprječavanja pranja novca?

Subjekti obvezani na provođenje mjera obuhvaćaju široki krug pravnih i fizičkih osoba. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma taksativno navodi sve subjekte koji su dužni izvršavati propisane obveze.

Uključuju kreditne i financijske institucije, priređivače igara na sreću, osobe koje se bave naznačenim djelatnostima kao što su npr. promet plemenitih metala i dragog kamenja, trgovina umjetničkim predmetima i antikvitetima, posredovanje u prometu nekretnina, osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti kao što su npr. vanjske računovođe koji obavljaju računovodstvene usluge i dr.

Koje mjere i radnje treba izvršavati?

U cjelini, za obveznike provođenja zakona, sprječavanje pranja novca odnosi se na više temeljnih područja:

 • Analiza i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Provođenje mjera dubinske analize
 • Procjena rizika poslovnog odnosa i povremenih transakcija
 • Monitoring – praćenje poslovnog odnosa i transakcija
 • Kontinuirano osposobljavanje
 • Vođenje evidencija
 • Obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca 
 • Zaštita i čuvanje podataka.

Po spomenutim područjima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegove izmjene iz travnja 2019., propisao je niz mjera i aktivnosti koje su obveznici dužni provoditi. Osim provođenja samih mjera, usklađenost sa Zakonom podrazumijeva da je potrebno  usvojiti primjerene politike,  donijeti  odgovarajuće  odluke, pripremiti obrasce i dr. Ujedno treba voditi računa o GDPR – Uredbi o zaštiti osobnih podataka i domaćoj regulativi zaštite osobnih podataka. Jednom rječju, svaki obveznik dužan je uspostaviti primjeren sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Provesti sve obveze bez odgovarajuće edukacije i prateće informatičke podrške težak je, ako ne i nemoguć zadatak.

Kako vam možemo pomoći?

Informatička rješenja

 • Sherlock – namijenjen kreditnim i financijskim institucijama
 • programski paket AROP i eSPRANO

Sherlock predstavlja bazu podataka indikatora i čimbenika rizika pranja novca i financiranja terorizma.

Programski paket nudi jednostavno i cjelovito izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć. Omogućava ispravno i brzo usklađivanje sa zahtjevima Zakona i podzakonskih propisa te izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Kroz uključene programe lako se i brzo izrađuje procjena rizika, izrađuje sva potrebna dokumentacija, bilježi identifikacija i dubinska analiza stranke te vode evidencije. Time se rješava niz problema, nedoumica i nedostataka dnevne prakse.

Programski paket se sastoji od dvije aplikacije:

 • AROP – analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma (samoprocjena) i vođenje dokumenata
 • e-SPRANO – vođenje obrazaca, identifikacija, procjena rizika, dubinskih analiza i pratećih evidencija

Imajući u vidu potrebe pojedinih djelatnosti, razvijene su različite verzije ovih programa te su posebno prilagođene uvjetima i specifičnostima djelatnosti ovlaštenih mjenjača, profesionalnih računovođa, posrednika u prometu nekretnina i zastupnika i posrednika u osiguranju.

Stručno osposobljavanje - seminari i radionice

Obveza redovitog stručnog osposobljavanja se odnosi na sudjelovanje u posebnim unutarnjim ili vanjskim programima stručnoga osposobljavanja radi pomoći u provedbi Zakona i prepoznavanju aktivnosti koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma te kako bi zaposlenici bili upoznati s mjerama, radnjama i postupcima propisanima regulativom.

Naši programi osposobljavanja daju odgovore na pitanja i nedoumice dnevne prakse s kojima se suočavate u svojoj djelatnosti. Uključuju tipologije pranja novca i financiranja terorizma kako biste se upoznali s indikatorima koji prate pojedine sheme pranja novca, mogli prepoznati aktivnosti s kojima se možete susresti u vašoj dnevnoj praksi te nastavno provoditi primjerene analize i procjene rizika od pranja novca.

Sa širokim rasponom tema možete se upoznati u pregledu do sada održanih seminara. Sadržaji izlaze izvan uskog okvira nabrajanja i pregleda zakonskih odredbi te razjašnjavaju obveze, njihov sadržaj i primjenu prema djelatnosti obveznika i uključuju:

 • detaljno razmatranje pojedinih tipologija pranja novca i njhovih primjera
 • aktualne trendove
 • unutarnje kontrole
 • primjere dokumentacije 
 • savjete za rješavanje problema.

Svaki od naših seminara i radionica na ovom području po svom je sadržaju posebno prilagođen uvjetima i specifičnostima djelatnosti pojedine grupe obveznika. Time se polaznici upoznaju s obvezama, problemima, iskustvima i rješenjima iz perspektive vlastite poslovne prakse.

Osim javnih seminara prema vašim zahtjevima održavamo i in-house edukacije. Također, za pojedine grupe polaznika dostupni su i online video seminari. Redovno, svake godine održavamo seminare u Hrvatskoj i inozemstvu za:

 • kreditne institucije
 • osiguravateljska društva
 • vanjske računovođe
 • ovlaštene mjenjače.

Procjena rizika od pranja novca

Zakonom je utvrđena obveza procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojem je izloženo poslovanje. Ova analiza mora sadržavati i procjenu mjera, radnji i postupaka koji se poduzimaju. Čini temelj na kojem počiva procjena rizika pojedine stranke odnosno poslovnog odnosa i povremene transakcije.

Ovdje vam možemo pomoći izradom procjene u skladu sa svim propisanim zahtjevima. Klilknite ovdje ili na dugme na dnu stranice kako biste saznali više.

Savjetodavne i druge usluge

 • Izrada metodologije analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma poslovanja.
 • Razvoj aplikacije za analizu i procjenu rizika poslovanja.
 • Izrada metodologije procjene rizika poslovnog odnosa / transakcije.
 • Preporuke – zahtjeve za sustav praćenja poslovnih odnosa i transakcija kako bi se omogućio odgovarajući i primjereni input te nastavno cjelovita analiza / procjenjivanje rizika i primjereno praćenje poslovnih odnosa/transakcija (monitoring).
 • Procjenu postojećeg stanja aplikativne podrške IT sustava zahtjevima SPNFT i preporuke za unaprjeđenje.
 • Pregled i savjetovanje u pogledu sustava unutarnjih kontrola koje odgovaraju utvrđenim rizicima i ranjivosti tvtke.
 • Savjetovanje kod izrade ili izrada predložaka politika i procedura koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Pisani dokumenti se izrađuju imajući u vidu regulatorne zahtjeve, međunarodne standarde i specifičnosti vaše organizacije.
 • Ispitivanje adekvatnosti i primjerenosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Provodeći ovu uslugu fokusiramo se na rizik usklađenosti i regulatorni rizik vaše institucije ali i na procijenjeni rizik pranja novca kojem ste izloženi. Procjena uključuje ispitivanje procesa i rezultata utvrđivanja rizika, politika i procedure te njihovu primjenu, adekvatnost informacijskih sustava te unutarnjih kontrola namijenjenih sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Aktualna regulativa

Saznajte više...

Od 2004. do danas smo održali stotinjak javnih i in-house edukacija u zemlji i inozemstvu iz područja sprječavanja pranja novca. Izradili smo razna informatička rješenja koja osiguravaju usklađenost s regulativnim zahtjevima te pružili razne usluge na ovom području. Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije.

Kliknite na gumb do kako bi dobili više informacija o našim informatičkim rješenjima, seminarima ili nam pošaljite upit.