Predlošci - sprječavanje pranja novca

Za dnevnu praksu

Politike, odluke i obrasci potrebni za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima.

Sastavljeni su vodeći računa o specifičnostima pojedine djelatnosti u formatu WORD dokumenata koji sadrže upute za prilagodbu vlastitoj poslovnoj praksi ili kao PDF dokumenti za elektroničko ispunjavanje.

Za računovođe

Za one koji pružaju računovodstvene usluge. Komplet sadrži:

 1. Politika SPNFT – ogledni primjerak za računovođe (Word dokument)
 2. Organizacijski ustroj (Word dokument)
 3. Lista indikatora za računovođe (Word dokument)
 4. Odluka o sastavljanju liste indikatora (Word dokument)
 5. Odluka o usvajanju analize rizika PNFT (Word dokument)
 6. Odluka o ažuriranju analize rizika PNFT (Word dokument)
 7. Lista mjera – unutarnjih kontrola za umanjivanje PNFT rizika (Word dokument)
 8. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika (Word dokument)
 9. Odluka o imenovanju zamjenika (Word dokument)
 10. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i više zamjenika (Word dokument)
 11. Program osposobljavanja (Word dokument)
 12. Zapisnik o provedenom osposobljavanju (Word dokument)
 13. Obavijest izjava o prikupljanju osobnih podataka (Word dokument)
 14. Izjava o povjerljivosti (PDF)
 15. Upitnik dubinske analize za fizičke osobe (PDF)
 16. Upitnik dubinske analize za pravne osobe (PDF)
 17. Upitnik za politički izložene osobe (PDF)

Za posrednike u prometu nekretnina

Za one koji pružaju računovodstvene usluge. Komplet sadrži:

 1. Politika SPNFT – ogledni primjerak za posrednike u prometu nekretnina (Word dokument)
 2. Organizacijski ustroj (Word dokument)
 3. Lista indikatora za posrednike u prometu nekretnina (Word dokument)
 4. Odluka o sastavljanju liste indikatora (Word dokument)
 5. Odluka o usvajanju analize rizika PNFT (Word dokument)
 6. Odluka o ažuriranju analize rizika PNFT (Word dokument)
 7. Lista mjera – unutarnjih kontrola za umanjivanje PNFT rizika (Word dokument)
 8. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika (Word dokument)
 9. Odluka o imenovanju zamjenika (Word dokument)
 10. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i više zamjenika (Word dokument)
 11. Program osposobljavanja (Word dokument)
 12. Zapisnik o provedenom osposobljavanju (Word dokument)
 13. Obavijest izjava o prikupljanju osobnih podataka (Word dokument)
 14. Izjava o povjerljivosti (PDF)
 15. Upitnik dubinske analize za fizičke osobe (PDF)
 16. Upitnik dubinske analize za pravne osobe (PDF)
 17. Upitnik za politički izložene osobe (PDF)

Cijena iznosi 600,00 kn (bez PDV)

Po primitku vaše narudžbe dostaviti ćemo vam predračun/ponudu te po izvršenoj uplati dostaviti poveznicu za preuzimanje.

Zanima vas više?

Od 2004. do danas smo održali stotinjak javnih i in-house edukacija u zemlji i inozemstvu iz područja sprječavanja pranja novca. Izradili smo razna informatička rješenja koja osiguravaju usklađenost s regulativnim zahtjevima te pružili razne usluge na ovom području. Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije.

Kliknite na gumb do kako bi dobili više informacija o našim informatičkim rješenjima, seminarima ili nam pošaljite upit.