SUKOB INTERESA – video seminar

Online. Uslijed beskonačne raznolikosti situacija u kojima se može javiti, sukob interesa čini jedno od najtežih pitanja funkcije usklađenosti. Namijenjen bankama u BiH, seminar daje prikaz EU i domaće regulative te osigurava potrebno razumjevanje izazova.

Više

ZLOUPOTREBA TRŽIŠTA – video seminar

Online. Zloupotreba tržišta od banaka traži budnost u identifikaciji i vještinu procjene rizika. Namijenjen bankama u BiH, razjašnjava temeljne pojmove dajući prikaz EU i domaće regulative ukazujući na područja primjene zahtjeva usklađenosti.

Više

ANTITRUST – PRAVO KONKURENCIJE – video seminar

Online. Zaštita prava konkurencije centralno je područje regulativnog okvira tržišta. Namijenjen bankama u BiH, daje temeljni prikaz regulative EU i BiH, osiguravajući upoznavanje i razumjevanje zahtjeva i poslovnih područja na koja se odnosi.

Više

GDPR – video seminar

Online. GDPR svojim zahtjevima utječe na sve tvrtke čak i ako ne posluju u EU. Namijenjen bankama u BiH, za funkciju usklađenosti daje vodič kroz Uredbu ukazujući na temeljne zahtjeve i složenost pojedinih pitanja na koje treba obratiti pažnju.

Više

ZAŠTITA POTROŠAČA – video seminar

Online. Zaštita potrošača EU regulative stavlja pred banke niz zahtjeva. Namijenjen bankama u BiH, daje osnovna saznanja i za funkciju usklađenosti ukazuje na područja na koja treba obratiti pažnju.

Više