Referentna lista

Edukacije, seminari i druge usluge

 • ADDIKO BANK dd
 • BANCO POPULARE CROATIA dd
 • BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CROATIA dd
 • BANKA KOVANICA dd
 • BJELOVARSKA BANKA dd
 • BNP – DRESDNER BANK (CROATIA) dd
 • BRODSKO POSAVSKA BANKA dd
 • CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE
 • CENTAR BANKA dd
 • CIBALAE BANKA dd
 • CREDO BANKA dd
 • CROATIA BANKA dd
 • ČAKOVEČKA BANKA dd
 • DALMATINSKA BANKA dd
 • DRŽAVNA AGENCIJA ZA SANACIJU BANAKA
 • DUBROVAČKA BANKA dd
 • ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK dd
 • GOSPODARSKO KREDITNA BANKA dd
 • HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
 • HRVATSKA GOSPODARSKA BANKA
 • HRVATSKA NARODNA BANKA
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dd
 • HPB-Stambena štedionica dd
 • HVB BANK CROATIA d,d
 • HYPO ALPE ADRIA BANK dd
 • ILIRIJA BANKA dd
 • IMEX BANKA dd
 • ISTARSKA BANKA dd
 • ISTARSKA KREDITNA BANKA dd
 • JADRANSKA BANKA dd
 • KARLOVAČKA BANKA dd
 • KENT BANKA dd
 • KREDITNA BANKA ZAGREB dd
 • KVARNER BANKA dd
 • MEĐIMURSKA BANKA dd
 • OTP BANKA dd
 • PARTNER BANKA dd
 • PBZ stambena štedionica dd
 • PODRAVSKA BANKA dd
 • PRIMORSKA BANKA dd
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA – Zagreb
 • RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA
 • RIADRIA BANKA dd
 • RIJEČKA BANKA dd
 • SAMOBORSKA BANKA dd
 • SISAČKA BANKA dd
 • SLATINSKA BANKA dd
 • SLAVONSKA BANKA dd
 • SPLITSKA BANKA dd
 • ŠTEDBANKA dd
 • TRGOVAČKA BANKA dd
 • BANKA SONIC dd
 • VARAŽDINSKA BANKA dd
 • VENETO BANKA dd
 • VOLKSBANK dd
 • WUSTENROT stambena štedionica dd
 • ZAGREBAČKA BANKA dd
 • ŽUPANJSKA BANKA dd
 • AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
 • AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
 • AGROPROM BANKA AD
 • AUROBANKA dd
 • BALKAN INVESTMENT BANK dd
 • BANKA KOPER dd
 • BH BANKA DD SARAJEVO
 • BOR BANKA
 • BOSNIA BANK INTERNATIONAL
 • CBS BANK
 • CENTRAL PROFIT BANKA
 • CENTRALNA BANKA BIH
 • ČAČANSKA BANKA ad
 • DUBROVAČKA BANKA dd MOSTAR
 • FAKTOR BANKA
 • HERCEGOVAČKA BANKA dd
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dd MOSTAR
 • HVB BIH
 • HVB CENTRAL PROFIT BANKA
 • HYPO ALPE ADRIA BANKA LJUBLJANA
 • HYPO ALPE ADRIA BANJA LUKA
 • HYPO ALPE ADRIA BANKA MOSTAR
 • INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE BIH
 • INVESTICIONO KOMERCIJALNA BANKA
 • KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD
 • KOMERCIJALNA BANKA BANJA LUKA
 • KRISTAL BANKA AD
 • LT GOSPODARSKA BANKA
 • LJUBLJANSKA BANKA dd
 • MARKET BANKA dd
 • MF banka
 • MICROENTEPRISE BANKA
 • NATIONAL BANK OF GREECE
 • NLB BANKA dd
 • NLB RAZVOJNA BANKA
 • NLB TUZLANSKA BANKA
 • NOVA KREDITNA BANKA dd
 • NOVA BANKA BANJA LUKA
 • POSTBANK CORPORATION HUNGARY
 • POŠTANSKA BANKA BH dd
 • POŠTNA BANKA SLOVENIJE dd
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO
 • PROBANKA – Maribor
 • PROCREDIT BANK
 • RAKOCZI BANK Ltd.
 • RAZVOJNA BANKA AD
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BiH
 • RAIFFEISENBANK BiH
 • TUZLANSKA BANKA
 • UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
 • UNIVERSAL BANKA dd SARAJEVO
 • UPI BANKA Sarajevo
 • VOLKSBANK dd LJUBLJANA
 • VOLKSBANK BIH
 • VAKUFSKA BANKA
 • NOVA BANKA AD Bijeljina
 • ZEPTER BANKA
 • FINDOMESTIC BANKA
 • PRIVREDNA BANKA BEOGRAD
 • KULSKA BANKA
 • PIREUS BANKA
 • SRPSKA BANKA
 • ČAČANSKA BANKA
 • ALPHA BANKA
 • MEBA BANKA
 • METALS BANKA
 • OPPORTUNITY BANKA
 • AGRAM LIFE OSIGURANJE
 • BNP Paribas Cardif osiguranje
 • CROATIA OSIGURANJE
 • Croatia osiguranje mirovinsko društvo
 • ERGO osiguranje
 • ERGO životno osiguranje
 • Generali osiguranje
 • GRAWE Hrvatska
 • HOK OSIGURANJE
 • Hrvatsko kreditno osiguranje
 • IZVOR OSIGURANJE
 • MERKUR OSGURANJE
 • PBZ CROATIA OSIGURANJE
 • Societe General osiguranje
 • SUNCE OSIGURANJE
 • TRIGLAV OSIGURANJE
 • UNIQA osiguranje
 • VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE
 • Wiener osiguranje
 • Wiener osiguranje Vienna Insurance
 • Wuestenrot životno osiguranje

Informatička rješenja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Programski paket i sadržane aplikacije AROP i e-SpraNo prilagođene specifičnim potrebama djelatnosti obveznika provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

 • Javna ustanova Nacionalni park BRIJUNI
 • OLYMPIA VODICE
 • AUTOTRANS
 • NOMEN
 • SALVATOR
 • TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR DUBROVNIK
 • DANUVIUS MARINA
 • ATLAS Supetar
 • REFUL
 • VALALTA
 • Grand hotel LAV
 • VARIA-UMAG
 • SELKOM
 • FLORIN
 • ARKA TOURS
 • FOREX
 • OLYMPIA VODICE
 • HOTEL DUBROVNIK
 • INFOKORP
 • SUKNO
 • ČILIĆ
 • Knjigovodstveni servis Veronika
 • KRAKO-REVIZIJA
 • KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE
 • REMIRA
 • TELBA RAČUNOVODSTVO

Priručnici interne revizije i drugi, politike, računalne aplikacije

Bankovne politike i prateće aplikacija odnose se na sva područja poslovanja kredtine institucije uključivši korporstivno upravljanje, upravljanje sredstvima, kreditno poslovanje, investiranje, područje planiranja, sigurnosti, upravljanje ljudskim resursima te različita područja operativnog poslovanja od planiranja do informatičke obrade podataka i izbora i vrednovanja dobavljača.

Priručnici interne revizije i unutarnje kontrole i prateće aplikacije odnose se na organizaciju, rad i dnevne alate za interne revizore i sve one koji obavljaju poslove vezane za unutarnju kontrolu.

Informatička rješenja -aplikacije uključuju ANA-LOANBANK – model za ocjenu i rangiranje kreditnog rizika, COMPARBANK – modul za usporedbu s drugim bankama, POKABANK – modul za izračun pokazatelja poslovanja, PLANBANK – modul za planiranje i analizu poslovanja kreditne institucije, GOSPODARSKE POKAZATELJE – bazu agregiranih podataka i pokazatelja poslovanja poduzetnika u RH. Ove su aplikacije namijenjene različitim funkcionalnim područjima kreditne institucije.

 • BANK AUSTRIA CREDITANSTALT dd
 • BJELOVARSKA BANKA dd
 • CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE dd
 • CENTAR BANKA dd
 • CIBALAE BANKA dd
 • CREDO BANKA dd
 • CROATIA BANKA dd
 • ČAKOVEČKA BANKA dd
 • DALMATINSKA BANKA dd
 • DUBROVAČKA BANKA d.d.
 • ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK dd
 • GOSPODARSKO KREDITNA BANKA dd
 • HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK dd
 • HRVATSKA GOSPODARSKA BANKA dd
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dd
 • IMEX BANKA SPLIT
 • ISTARSKA BANKA dd
 • ISTARSKA KREDITNA BANKA dd
 • JADRANSKA BANKA dd
 • KARLOVAČKA BANKA dd
 • KREDITNA BANKA ZAGREB dd
 • KVARNER BANKA dd
 • MEĐIMURSKA BANKA dd
 • PARTNER BANKA dd
 • PODRAVSKA BANKA dd
 • POŽEŠKA BANKA dd
 • PRIVREDNA BANKA dd
 • CIBALAE BANKA dd
 • PRVA OBRTNIČKA ŠTEDIONICA
 • RAIFFEISENBANK dd
 • RIADRIA BANKA d.d.
 • SAMOBORSKA BANKA dd
 • SISAČKA BANKA dd
 • SLATINSKA BANKA dd
 • SLAVONSKA BANKA dd
 • SPLITSKA BANKA dd
 • BANKA SONIC dd
 • TRGOVAČKA BANKA dd
 • VARAŽDINSKA BANKA dd
 • VOLKSBANK dd
 • ZAGREBAČKA BANKA
 • AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
 • AGENCIJA ZA BANKARSTVO RS
 • AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA RS
 • AIK BANKA
 • A BANKA
 • ADDIKO BANK
 • ASA BANKA
 • AUROBANKA dd
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL
 • BANJALUČKA BANKA AD
 • CBS BANKA
 • CENTRALNA BANKA BIH
 • ČAČANSKA BANKA Ad
 • HERCEGOVAČKA BANKA dd
 • HRVATSKA BANKA DD MOSTAR
 • HVB BG
 • HYPO ALPE ADRIA Beograd
 • HYPO ALPE ADRIA Sarajevo
 • IKB ZENICA
 • INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA dd
 • INTESA SANPAOLO BANKA
 • JUBANKA BEOGRAD
 • KOMERCIJALNA BANKA dd
 • KRISTAL BANKA AD
 • KULSKA BANKA
 • LT GOSPODARSKA BANKA
 • LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO
 • MARKET BANKA dd
 • NLB banka
 • NOVA BANKA Banja Luka
 • NOVA BANKA BIJELJINA
 • OPPORTUNITY BANKA
 • POŠTANSKA BANKA BIH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO
 • RAZVOJNA BANKA AD
 • RBA SARAJEVO
 • SOCIETÉ GENERALE YUGOSLAV BANK
 • SBERBANK BiH
 • SPARKASSE BANK
 • TRGOVAČKA BANKA DD VISOKO
 • TURKISH ZIRAT BANK
 • UNICREDIT BANKA
 • UNION BANKA
 • UPI BANKA
 • VOJVOĐANSKA BANKA Novi Sad
 • VOLKSBANK BH dd SARAJEVO

Poslovno savjetovanje

Pružene konzultantske usluge obuhvatile su različita područja upravljanja organizacijom,  od osnovnih financijskih i drugih analiza poslovanja, tehničko tehnoloških analiza, smanjivanja troškova energije, pravnog savjetovanja do kompleksnog restrukturiranja organizacije.

 • ELKA Tvornica kablova , Zagreb
 • FARMACIJA dd Zagreb
 • GRIJANJE MONTAŽA dd Zagreb
 • INA VALJNI LEŽAJEVI doo Zagreb
 • INKER dd, Zaprešić
 • IRIS dd Trgovina na veliko i malo, Zagreb
 • MEGA Tvornica za proizvodnju patentnih zatvarača, Zagreb
 • STOLAR dd Zagreb
 • TLOS dd, Zagreb
 • TRANSPORT ZAGREB doo Zagreb
 • VODOPLIN doo, Zaprešić
 • ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ Zagreb
 • ZEP dd, Zagreb

Suradnja ostvarena s inozemnim tvrtkama

 • Alexander Hamilton Institute, USA
 • Curtis Brown, USA
 • Institute of Internal Auditors, USA
 • McGraw-Hill, USA
 • Pitman Publishing, GB
 • Rights Unlimited, USA
 • Young & Associates, USA
 • Advanced Risk Management, Czech Republic

Imate problem?

Baveći se poslovnim sadržajima i rizicima cijelo naše poslovanje svodi se na traženje rješenja za vaše probleme koji postaju naši. Korisnici naših rješenja u najvećem broju slučajeva su zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije. Kliknite na gumb, opišite vaš problem i javit ćemo vam se u najskorijem roku.