SHERLOCK

Baza koja u dva dijela sadrži poznate indikatore i tipologije te čimbenike rizika pranja novca i financiranja terorizma koje treba uzeti u obzir prilikom praćenja aktivnosti stranke i procjene rizika stranke, države i geografskog područja, proizvoda usluge i tranakcije te kanala dostave. Nudi analizu primjene širom organizacije. Namijenjena kreditnim institucijama, društvima za osiguranje, svim financijskim institucijama ali i drugim obveznicima provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Više

Programski paket za sprječavanje pranja novca

Informatičko rješenje za jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Osigurava jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika. Namijenjen računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekkretnina, uključćuje aplikacije AROP i eSPRANO.

Više

AROP

Aplikacija koja omogućava na jednostavan način izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja. Uključuje procjenu mjera za umanjivanje rizika, Namijenjena računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina.

Više

eSPRANO

Aplikacija – baza podataka koja omogućava upis i evidentiranje provedenih dubinskih analiza, izradu i vođenje procjena rizika te potrebnih obrazaca za stranke i prikupljenih podataka na jednom mjestu.
Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži sve potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi. Sadrži poveznice za potrebne provjere.

Više

Analiza rizika

Onima koji ne koriste našu aplikaciju AROP nudimo analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Od procjene prijetnji i ranjivosti poslovanja do matrice rizika nakon primjene mjera umanjivanja rizika, ova analiza uključuje i nacionalnu i nadnacionalnu procjenu rizika. Zadovoljava sve propisane zahtjeve u pogledu dokumentiranosti i razmjernosti veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.

Više